Aktualności

14-10-2019r.

Ankieta dotycząca problematyki godnego umierania

Rzecznik Praw Pacjenta chciałby poznać opinię pacjentów dotyczącą problematyki godnego umierania. Dlatego w ramach prac zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia stworzona została krótka ankieta

zawierająca pytania poruszające powyższe zagadnienie.

 

Bartłomiej Chmielowiec zachęca do jej wypełnienia.

 

Lista aktualności