Aktualności

08.05.2019r.

25 blasków psychiatrii – przyjęcie do szpitala psychiatrycznego za zgodą i bez zgody cz. 2

W dzisiejszym materiale kontynuujemy temat przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego za swoją zgodą i bez takiej zgody. Znajomość przepisów i świadomość praw przysługujących...
więcej
07.05.2019r.

Emerytura + - opłaty za pobyt pacjentów w placówkach leczniczych

Bartłomiej Chmielowiec przypomina, że kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) nie wlicza się do dochodu, o którym mowa...
więcej
06.05.2019r.

Dokumentacja medyczna: w życie weszły ważne zmiany

Czwartego maja weszły w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Nowe zasady są efektem zmian, zawartych w ustawie wprowadzającej...
więcej
06.05.2019r.

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w maju br.

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W ramach projektu, podczas dyżurów pełnionych pod...
więcej
26.04.2019r.

Pierwszy wniosek Rzecznika Praw Pacjenta do Sądu Najwyższego

Czy w razie częściowego uwzględnienia żądania powoda, wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego sąd może podjąć decyzję o obciążeniu pozwanego obowiązkiem zwrotu...
więcej
24.04.2019r.

Rzecznik Praw Pacjenta na III Kongresie Patient Empowerment

Minister Bartłomiej Chmielowiec wziął udział w III Kongresie Patient Empowerment. Wydarzenie objęte patronatem merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta w tym roku odbywa się pod...
więcej
23.04.2019r.

Kolejna Wielka Zbiórka Książek w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec zaprasza wszystkich chętnych do przynoszenia książek, które zostaną przekazane małym i dużym pacjentom szpitali i hospicjów oraz podopiecznym domów dziecka.
więcej
23.04.2019r.

W życie wchodzą ważne zmiany dotyczące opłat za dokumentację medyczną

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych...
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    87