Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość

Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji i urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający sposób objęte opieką zdrowotną.

Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.


W związku ze skierowanym wystąpieniem do wojewodów oraz marszałków województw, Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał dane z całego kraju dotyczące placówek medycznych posiadających sprzęt medyczny o zwiększonej nośności.

 

Na podstawie otrzymanych informacji, w tabeli poniżej, spośród wszystkich wskazanych podmiotów leczniczych, zamieszczone zostały dane placówek posiadających sprzęt o największej nośności, przeznaczony dla osób z otyłością trzeciego stopnia.

 

 1. Województwo dolnośląskie - PDF 390 KB
 2. Województwo kujawsko-pomorskie - PDF 225 KB
 3. Województwo łódzkie - PDF 203 KB
 4. Województwo lubelskie - PDF 200 KB
 5. Województwo lubuskie - PDF 207 KB
 6. Województwo małopolskie - PDF 202 KB
 7. Województwo mazowieckie - PDF 387 KB
 8. Województwo opolskie - PDF 152 KB
 9. Województwo podkarpackie - PDF 167 KB
 10. Województwo podlaskie - PDF 240 KB
 11. Województwo pomorskie - PDF 212 KB
 12. Województwo śląskie - PDF 295 KB
 13. Województwo świętokrzyskie - PDF 190 KB
 14. Województwo warmińsko-mazurskie - PDF 238 KB
 15. Województwo wilekopolskie - PDF 252 KB
 16. Województwo zachodniopomorskie - PDF 173 KB

Dane zawarte w tabelach są akutlane na dzień 15 lipca 2019 r.